در حال نمایش یک نتیجه

26,100 تومان

در این مقاله، ما تاثیر ارزش و رضایت مشتری را بر وفاداری مشتری در صنعت بانکداری خصوصی بررسی می کنیم. به منظور بررسی تفاوت ها در ارزیابی ارزش خدمات، رضایت مشتری  وفاداری مشتری که در اثر متغیرهای اجتماعی – جمعیت شناختی ایجاد می شود تحلیل واریانس (ANOVA) را انجام می دهیم. از آنجایی که اکثر [...]