در حال نمایش 2 نتیجه

24,500 تومان

حل خودکار مسئله با یک کامپیوتر دیجیتالی ، جست و جوی مداوم محققان در ریاضیات ، علم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر بوده است .اکثر مشکلات پیچیده (هم چنین مشکلات NP) نمی توانند با استفاده از روش های دقیق و برشمردن همه ی راه حل های ممکن  و جست و جوی برای بهترین راه حل (مقدار [...]

15,500 تومان

عوامل هوش نقش موثری در بازی های مبتنی بر شبیه سازی 1،2،3 و سیستم های آموزشی 4،5 بازی می کنند. رفتار عامل در طی دو دهه قبل از موضوع محض رباتیک به موضوع شبیه رفتار انسان تبدیل شده است. این پیشرفت ها به خاطر تحقیقات حمایت شده در نمایش رفتار انسان و کنفرانس های BRIMS [...]