در حال نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

شبکه های حسگر بی سیم (WSNs)، به دلیل دارا بودن کاربردهای وسیع به ویژه در نظارت و ردیابی مورد توجه عموم قرار گرفته است [1]. این گونه شبکه ها به صورت ویژه ایی برای کاربردهای نظامی و غیرنظامی نظیر امنیت ، مدیریت بحران و نظارت و بررسی میدان جنگ و مبارزه، کاربرد داشته و مفید [...]