نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

فتوترمال تراپی یا نور گرما درمانی از عوامل فتوسنتز کننده سلول ها برای تولید حرارت بر اساس جذب نور استفاده می کنند که منجر به ابلیشن نوری سلول های سرطانی و متعاقباً مرگ سلول می گردد. برای پرهیز از گرمایش غیر اختصاصی سلول های سالم، فتوسنتز کننده ها باید از جذب بالایی در مادون قرمز [...]