نمایش یک نتیجه

12,500 تومان

در طول هفتاد سال گذشته در مانیل، توسعه بی سابقه ای در مورد زیرساخت ها به خصوص در جاده ها پدید آمد. هزاران کیلومتر جاده جدید در سراسر جهان ساخته شد تا  خواسته های ناشی از افزایش حجم ترافیک تامین شود. بسیاری از این جاده ها برای بیش از بیست سال مورد بهره برداری قرار [...]