نمایش یک نتیجه

22,600 تومان

زیرساخت های ارتباطی و کامپیوتری مدرن مستعد انواع و اقسام حملات می باشند. یکی از روشهای معمول برای راه اندازی این حملات، به وسیله نرم افزارهای خرابکاری (بدافزار[1]) نظیر کرم ها، ویروس ها و اسب های تروجان[2] می باشد که  در هنگام انتشار، می توانندآسیب های شدیدی به کاربران خصوصی، شرکت ها و محیط های [...]