نمایش یک نتیجه

13,400 تومان

ظرفیت نصب توربین های بادی در اروپا تقریبا به 33600MV رسیده است تا پایان سال 2004. درخواست  اتصال به پارکهای بادی در مقیاس بزرگ به شبکه های قدرت هنوز در حال افزایش است . افزایش سایز توربینهای باد و پارکهای بادی منجر به قوانین اتصال جدید و کدهای شبکه شده است توانهای اکتیو و راکتیو [...]