در حال نمایش یک نتیجه

5,500 تومان

تکنولوژی آموزشی به معنای عام چیز تازه ای نیست ، قدمت آن را می توان هم زمان با قدمت تعلیم و تربیت دانست اما تکنولوژی آموزشی به معنای خاص خود کمتر از یک قرن است که مورد توجه متخصصان تعلیم وتربیت قرار گرفته است. در طول این مدت برداشت از مفهوم تکنولوژی همواره متفاوت بوده [...]