در حال نمایش یک نتیجه

24,300 تومان

حوادث انفجار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش تر حملات تروریستی در سازه های عمومی در فاصله کوتاهی از انفجار بوده است. در این زمینه، ستون ها آسیب پذیرند اعضای سازه‌ای هستند و شکست آن ها علت اصلی خرابی پیشرفته در سازه‌های قابی است. از سوی دیگر، بسیاری از اقدامات تحقیقاتی در این زمینه [...]