در حال نمایش یک نتیجه

5,200 تومان

مراحل طراحی و ساخت یک اتاق آنتن [ANTENNA (ANECHOIC) CHAMBER] در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته شده است. یک چنین اتاقی از ضروریات هر مؤسسه مجهز به امکانات آنتن و رادار می باشد و فضای مناسبی برای اندازه گیری مشخصات مختلف آنتن فراهم می کند. کاربرد دیگر این آنتن در امکان اندازه گیری [...]