در حال نمایش یک نتیجه

8,000 تومان

ترديدي نيست که سيستم برقي اتومبيلهاي جديد ويژگيهاي فني بسيار رعب انگيز، اما در عين حال بسيار جذابي دارد. سيستمها و مدارهاي پيچيده اي که امروزه بکار مي روند به شيوه اي جالب تکامل يافته اند. چنان که در مورد بسياري از تحولات تاريخي صادق است، نمي توان يقين حاصل کرد که فلان قطعه خاص [...]