در حال نمایش یک نتیجه

7,300 تومان

در دهه های اخیر ابعاد جدیدی از هوش به عنوان یکی از توانایی های شناختی انسان شناسایی و مطرح شده است. یکی از مؤلفه های جدید هوش که توجه شایانی را به خود جلب کرده و پژوهشهای مختلفی را رقم زده است “هوش هیجانی” است که براساس سوابق موجود نخستین بار توسط داروین (1837) مطرح [...]