در حال نمایش یک نتیجه

11,700 تومان

امروزه هر یک از بانک ها سعی و تلاش می کنند که سهم بیش تری در بازار بدست آورند و رهبری بازار را در کنترل خود در آورند. یکی از عواملی که به بانک ها در این امر کمک می کند، مفهوم مشتری گرایی و بانک است. در این راستا بسیاری بانک ها تنها به [...]