در حال نمایش 2 نتیجه

11,800 تومان

وظایف حسابداری صنعتی تعیین بهای تمام شده کالا یا خدمات تولید یا ارائه شده به منظور قیمت گذاری تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده جهت ارائه در صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان) مشارکت در امر برنامه ریزی و بودجه بندی (اولین بودجه هر شرکت، بودجه فروش است) مشارکت در امر کنترل: حسابداری صنعتی [...]

8,900 تومان

مقدمه هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص [...]