نمایش یک نتیجه

11,800 تومان

وظایف حسابداری صنعتی تعیین بهای تمام شده کالا یا خدمات تولید یا ارائه شده به منظور قیمت گذاری تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده جهت ارائه در صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان) مشارکت در امر برنامه ریزی و بودجه بندی (اولین بودجه هر شرکت، بودجه فروش است) مشارکت در امر کنترل: حسابداری صنعتی [...]