نمایش یک نتیجه

29,500 تومان

مقایسه پذیری یک ویژگی های کیفی منحصر به فرد از اطلاعات مالی است که سودمندی آن را افزایش می ­دهد (هیئت استانداردهای حسابداری مالی یا FASB، 2010). متفاوت با مفهوم ارتباط (قابلیت اطمینان) که بر جنبه پیش ­بینی (تایید کننده) اطلاعات حسابداری تمرکز دارد، طبق تعریف FASB قابلیت مقایسه به معنای کیفیت اطلاعاتی است که [...]