نمایش یک نتیجه

24,500 تومان

تحقیقات جدید رادیو داروها با هدف ردیابی تومور در حال حاضر یکی از زمینه های بالقوه است که برای برای محققان سینتی گرافی و / یا درمان تومور مورد توجه است. آنتی بادی ها  نشان دار شده با مواد رادیواکتیو واکنشگرهای بالینی مهمی برای تصویربرداری و درمان تومور و همچنین برای ارزیابی موثر فارموکینتیک می [...]