نمایش یک نتیجه

11,500 تومان

حوضه رودخانه هوآهی در منطقه آب و هوایی گذرا در چین واقع شده است، که به عنوان رودخانه گذرا چین شناخته می شود (کیان، 1992). این سیلاب ها اغلب با سیل های بزرگ روبرو هستند و از وقوع سوانح رنج می برند و فراوانی فاجعه تقریبا یک بار در 10 سال است(HRC 1992 ,HRC 2006 [...]