نمایش یک نتیجه

1,200 تومان

مقدمه: ساختمان و بناهای تاریخی و مسائل در مورد ساخت و ساز ار آن است که هر چقدر بخواهیم درباره آن صحبت کنیم جامدای سخن زیاد است چون ساختمان یک سر پناه امن برای همه ما می‌باشد که برای استراحت بعد از کار و درباره کار خودمان در آنجا امنیت داشته باشیم. و امنیت از [...]