نمایش یک نتیجه

6,800 تومان

رهبری اهمیت دارد ؟ تردیدی نیست که اهمیت زیادی دارد . آیا آن تنها عاملی است که موفقیت یا شکست سازمان را تعیین می کند ؟ بدون تردید خیر. در این فصل به اینگونه مسائل ضد و نقیض می پردازیم ، ولی پاسخ قطعی به این مسائل نخواهیم داد. بدیهی است که درباره مقوله رهبری [...]