نمایش دادن همه 3 نتیجه

29,800 تومان

با آغاز دوران مبتنی بر جهانی سازی و رقومی کردن، نگرانی از دستیابی به عملکرد سازمانی بالا در میان چالش های کنونی و در حال ظهور نیز در حال افزایش است. مطالعات مختلفی درباره رابطه بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمانی انجام شده است که بیشتر آن ها به روابط مثبت اشاره می [...]

19,500 تومان

مسیر اصلی مدیریت کیفیت ، در غرب آغاز شده و توسط بازیگران اصلی انقلاب صنعتی ظاهر شد. بنابراین، اساس فلسفی آن تا حدود زیادی تحت سلطه ی فرهنگ غرب است، که به علت تمرکز بسیار کم بر عواقب آن مورد انتقاد قرار گرفته است.[1] با این وجود، ظهور ژاپن پس از فاجعه ی جنگ جهانی [...]

5,200 تومان

اغلب موسسات آموزش بطور روزانه بدون طرح توسعه شرکت می‌کنند تعداد زیادی که ارزیابی تلاشهای پیشرفته که معمولا تماس هایی قسمت به قسمتی هستند . مدیریت کیفیت جامع (TQM)   برای طرح های طولانی مدت ترغیب می شوند که هم پویا هست sihe  طرح موضوعی برای بازدید و اصلاح مداوم است . برای تضمین قبول و [...]