نمایش یک نتیجه

17,800 تومان

کاهش و بازیافت ضایعات از اصول بسیار مهم در چارچوب مدیریت ضایعات بشمار می‌رود زیرا این دو مسئله به حفظ منابع طبیعی و کاهش تقاضای فضای باارزش انباشت زباله می‌شود. بطری‌های شیشه‌ای دورریخته نوشابه که یکی از انواع ضایعات مهم شهری است در هونگ کونگ نگرانی بزرگی محسوب می‌شود چرا که تنها چند کانال بازیافت [...]