نمایش یک نتیجه

27,600 تومان

عبارت چندرسانه یعنی «عمل ارتباط از طریق چند رسانه» در حالی که اسناد چندرسانه ای «یک سند است (یک مجموعه از اطلاعات ساختاری) که شامل اطلاعات کدگذاری شده در حداقل یک رسانه (زمان وابسته) پیوسته و یک رسانه (مستقل از زمان) مجزا از زمان می باشد» (پارخ، 2006). براساس IFLA (فدراسیون بین المللی انجمن های [...]