نمایش یک نتیجه

18,500 تومان

ثابت شده است که موتورهای BLDC به دلیل عمر طولانی، گشتاور نیروی بالا، کارایی بالا و اتلاف حرارت پایین، آن ها بهترین گونه موتورها برای کاربردهای هوافضا محسوب می شوند [1]. گشتاور نیروی تولید شده در یک موتور PMBLDC شیاردار را می توان به عنوان گشتاور نیرو هم راستا (یعنی گشتاور نیروی مفید) و گشتاور [...]