نمایش یک نتیجه

12,500 تومان

تحقیق عملیاتی و اجراء با شناخت و اهمیت در حال  رشد می باشد . اهداء کنندگان مهم از جمله موسسه کانادایی تحقیق بهداشتی ، مشارکت آزمایش های کلینیکی کشور های در حال توسعه و اروپایی ، موسسه ملی اعتماد و بهداشت ایالات متحده در حمایت از این حوزه تحقیقاتی در حال سرمایه گذاری می باشند [...]