نمایش یک نتیجه

8,500 تومان

پوست یکی از اندام های مهم بدن انسان و حیوانات است. با این وجود ،رفتار این اندام هنوز به خوبی تعریف نشده است. تصادفات جراحتی – سوختگی – جراحی پلاستیک و مواد آرایشی مثال هایی هستند که نیازمند تحقیق بیشتر در حوزه پوست انسان می باشند. بنابراین ، قبل از روشهای داخل وریدی باید به [...]