نمایش یک نتیجه

11,500 تومان

یکی از رویدادهایی را که می­توان امروزه مشاهده نمود، افزایش پیوسته حضور زنان در محیط­های حرفه­ای و موقعیت­های مدیریتی است که به طور سنتی به “مردان” تعلق داشت. دامنه فرصت­های آموزشی و تعالیم حرفه­ای در حال گسترش است و امروزه بسیاری از زنان می­توانند شرایطی را کسب کنند که به آن­ها اجازه می­دهد تا برای [...]