نمایش یک نتیجه

16,500 تومان

این مطالعه که در مورد ایجاد باغ خرما و هزینه های تولید در دره کوچلا می باشد بر اساس رایج ترین و یا معمولی عملیات بیان شده توسط تولید کنندگان است، اما این نیز می تواند در میان تولیدکنندگان متفاوت باشد زیرا وابسته به محل، مدیریت و شیوه های فرهنگی است. پرورش دهندگان نیز باید [...]