نمایش یک نتیجه

11,200 تومان

تکنیک­های مختلفی در فازهای پژوهشی و بالینی برای انتقال پروتئین های فاکتور رشد، ژن­های کد کننده ی آن­ها، 39،40 یا سلول­های مهندسی شده برای بیان بیش از حد آن­ها 41 مورد کاوش قرار گرفته­اند. از این طریق، مشخص شده است که ECM، یک نقش اساسی را در هماهنگی سیگنالینگ فاکتور رشد و در هدایت بافت [...]