نمایش دادن همه 4 نتیجه

14,300 تومان

با توجه رقابت شدید جهانی، پیشرفت تکنولوژی مستمر، پیچیدگی رو به افزایش بازار و ناپایداری مالی، جهان تجاری معاصر دچار تغییرات متوالی شده است (Davis & Daley, 2008; Weldy, 2009; Sakas et al, 2014). به منظور رسیدگی به این فراریت تجارت، جهت دست یافتن به عملکرد بهتر سازمانی و رقابت طلبی پایدار، سازمان ها الزاماً [...]

29,800 تومان

با آغاز دوران مبتنی بر جهانی سازی و رقومی کردن، نگرانی از دستیابی به عملکرد سازمانی بالا در میان چالش های کنونی و در حال ظهور نیز در حال افزایش است. مطالعات مختلفی درباره رابطه بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمانی انجام شده است که بیشتر آن ها به روابط مثبت اشاره می [...]

19,500 تومان

مسیر اصلی مدیریت کیفیت ، در غرب آغاز شده و توسط بازیگران اصلی انقلاب صنعتی ظاهر شد. بنابراین، اساس فلسفی آن تا حدود زیادی تحت سلطه ی فرهنگ غرب است، که به علت تمرکز بسیار کم بر عواقب آن مورد انتقاد قرار گرفته است.[1] با این وجود، ظهور ژاپن پس از فاجعه ی جنگ جهانی [...]

7,500 تومان

مهندسی مجدد سازمانها را می توان از جهات مختلف ، محصول تکامل طبیعی و عملی استراتژیهای کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تاثیر عمده ای بر نحوه نگرش مدیریت و دگرگونی سازمانها داشته است . این رویکردهای جدید شامل « مدیریت کیفیت جامع » ( TQM ) [1] ، « رقابت بر مبنای [...]