نمایش یک نتیجه

14,600 تومان

مشخص کردن وسایل نقلیه در تصاویر هوایی برای برنامه های مختلفی مانند مدیریت ترافیک، کاربردهای زیاد پارک کردن، برنامه ریزی شهری، و غیره مهم است. جمع آوری داده های مربوط به ترافیک و پارک کردن از پلت فرم معلق در هوا، پوششی سریع را بر یک منطقه بزرگتر می دهد. گرفتن همان پوشش توسط حسگرهای [...]