نمایش یک نتیجه

28,900 تومان

مدلهای اعتبار و اعتماد اخیرا توسط تعدادی از محققان به عنوان یک راه حل مبتکرانه برای ضمانت حداقل سطح امنیت بین دو ماهیت متعلق به سیستم توزیع یافته ارائه شده اند که می خواهند با آنها تراکنش یا واکنش داشته باشند. بنابراین مطالعات، کارها و مدلهای زیادی در این راستا ایجاد و انجام شدند که [...]