نمایش یک نتیجه

9,800 تومان

هنگامی که کودک در مورد شکل و محتوای جنبه‌های زبان مهارت بیشتری کسب می‌کند، قادر به تمرکز بیشتر روی کاربرد زبان در داستانها و رد و بدل کردن گفتگو است. هنگامی که کودک بزرگ می‌شود، کمتر و کمتر به نظام دارای ظرفیت محدود خود برای طرح ریزی و رمز بندی پیام احتیاج دارد. بنابراین ظرفیت [...]