نمایش یک نتیجه

28,500 تومان

تحقیقات نشان می‌دهند که حسابرسانِ با کیفیت بالاتر، حق بیمه‌ای را دریافت می‌کنند (کراسول و همکاران، 1995)[1] و تاثیر مثبتی روی پارامترهای شرکت، از قبیل کیفیت سود و ضریب واکنش سود، دارند (بالسمن و همکاران، 2003؛ کریشنان، 2003)[2]. با این حال، تاثیر کیفیت حسابرسی روی جنبه‌های نمایندگی شرکت‌ها به قدر کافی مورد بررسی قرار نگرفته [...]