نمایش یک نتیجه

3,500 تومان

مطالعه و بررسی دلایل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپینوزا، این نتیجه را به دست می دهد که مبنای پذیرش وجود خدا توسط او دلیلی است که از فلسفه دکارت در اختیار داشته است. هر چند برخی از شارحین فلسفه اسپینوزا براهین موجود در آثار او را بعضاً متفاوت دانسته‌اند[1] اما واقعیت این است که [...]