نمایش یک نتیجه

2,000 تومان

فراموشی چیست؟ همه ما در زندگی روزمره خود مواردی را سراغ داریم که نتوانسته باشیم مطلب ، اسم فرد یا مکان خاص و یا اطلاعات دیگری را یادآوری کنیم. شاید بسیار پیش آمده باشد که مدتها به دنبال دسته کلید یا وسایل شخصی دیگر خود گشته باشیم و خیلی موراد دیگر. همه اینها مواردی جزئی [...]