نمایش دادن همه 2 نتیجه

13,500 تومان

شبکه های حسگر بی سیم (WSNs)، به دلیل دارا بودن کاربردهای وسیع به ویژه در نظارت و ردیابی مورد توجه عموم قرار گرفته است [1]. این گونه شبکه ها به صورت ویژه ایی برای کاربردهای نظامی و غیرنظامی نظیر امنیت ، مدیریت بحران و نظارت و بررسی میدان جنگ و مبارزه، کاربرد داشته و مفید [...]

28,900 تومان

مدلهای اعتبار و اعتماد اخیرا توسط تعدادی از محققان به عنوان یک راه حل مبتکرانه برای ضمانت حداقل سطح امنیت بین دو ماهیت متعلق به سیستم توزیع یافته ارائه شده اند که می خواهند با آنها تراکنش یا واکنش داشته باشند. بنابراین مطالعات، کارها و مدلهای زیادی در این راستا ایجاد و انجام شدند که [...]