نمایش یک نتیجه

13,700 تومان

در نواحی و مناطق مجزای دوردست مانند جزایر کوچک ، ژنراتورهای دیزلی نصب شده اند و میکروتوربینهای گازی معمولا منبع اصلی تامین برق می باشد. سوخت فسیلی برای تولید برق چندین عیب دارد. به علت انتقال به نواحی دوردست پرهزینه است و موجب آلودگی گرمایش جهانی و گازهای گلخانه ای می شود . لذا نیاز [...]