نمایش یک نتیجه

9,800 تومان

بنگاه بازرگانی جهانی یا شرکت بی‌کشور یا شرکت های چند ملیتی COCA COLA BP BAMBARDIE MICROSOFT تاریخچه شرکت های چند ملیتی انگلیس و هلند و سایر قدرتهای بزرگ تجاری قرن هفدهم هنگامیکه به بازرگان خود اجازه دادند که بطور جمعی و تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت به تجارت خارجی بپردازند در حقیقت اختیارات سیاسی خود را [...]