نمایش یک نتیجه

6,500 تومان

در سخن گفتن، بازیابی واژگانی[1] به عنوان یک فرایند رقابتی[2] عمل می‌کند و این امر با تعیین میزان تاثیری که بافت معنایی[3] در نامیدن تصویر و واژه بر جای می‌گذارد، محقق می‌شود. در تست‌ها و آزمونهای انجام شده در این زمینه، مشخص شده، زمانیکه طبقات معنایی آیتم‌ها مشابه هستند، مدت زمان نامیدن تصویر به مراتب [...]