نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

جریان های پتانسیل دارای خواص ذاتی نظیر خطوط جریان مسطح است که با یکدیگر یا با اشیا محیط برخورد نمی کنند. علاوه بر این، آنها به اندازه سایر روش های توابع پتانسیل از مشکل حداقل نسبی رنج نمی برند. بنابراین، آنها برای طراحی و جستجوی مسیر بدون برخورد در ربات ها، وسایل زمینی و زیردریایی [...]