نمایش یک نتیجه

26,500 تومان

هدف از این مقاله ارائه یک مدل تحلیلی برای به دست آوردن رفتار پیچشی کامل تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط FRP بر اساس مدل غشاء و فرآیندهای غشایی نرم برای پیچ خوردگی (SMMT) است؛ یک مدل جدید که به تازگی توسط یینگ و Hsu ارائه شده است. در واقع، سهم این مقاله تلاش برای [...]