نمایش یک نتیجه

1,500 تومان

« می شنوم فراموش می کنم، می بینم به خاطر می آورم. انجام می دهم درک می کنی» (به نقل از :Mark Sutcliffe) « یکی از روشهای خلافی که در فعالیتهای یا دادن برای یاد گرفتن به کار می رود، روش ایفای نقش یا وانمود سازی است. این روش علاوه بر این که یادگیری کودکان [...]