در حال نمایش یک نتیجه

14,000 تومان

رایانش ابری در حال افزایش محبوبیت نسبت به سیستم های پردازش اطلاعات سنتی است. آن مزایای زیادی از لحاظ انعطاف پذیری در دستیابی و انتشار منابع محاسباتی، به شیوه ای موثر در هزینه عرضه می کند. به عنوان یک  نتیجه، این پارادایم به ویژه برای استقرار برنامه های کاربردی با مقیاس پذیری، پردازش و ذخیره [...]