نمایش یک نتیجه

13,200 تومان

قدرت رهبری خدمتگزار در توانایی رهبر برای رها و آزادسازی پتانسیل کارکنان در سرانجام رساندن وظایف و خود تشویقی آن‌ها ریشه گسترانیده است در غیر این صورت آن‌ها ناتوان بوده و فاقد اختیارات لازم می‌گردند. Greenleaf (1977) به رهبری به‌عنوان یک هنر اشاره کرد که در خدمت رهبری به‌عنوان چارچوب و اساس رهبر و برای [...]