نمایش یک نتیجه

10,000 تومان

دفع مواد زائد خطرناك مايع يكي از مباحث جدي و عمدة دانش و تكنولوژي محيط زيست مي‌باشد. و اين دفع مي‌بايست بر شالوده قوانين و راهكارهاي مهندسي و استانداردهاي دقيق و روشن مبتني باشد. از اين رو قبل از دفع اين مواد بررسي روشهاي مختلف دفع با توجه به شرايط محلي و موقعيتهاي مكاني و [...]