در حال نمایش یک نتیجه

5,000 تومان

از زمانی که آزمایش های ابتدایی روی الکتریسیته ساکن جهت منزوی کردن بار الکتریکی ساکن توسط مواد دی الکتریکی که بار را به خارج هدایت نمی کنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دی الکتریکی با توجه به نیاز عملی به عایق ها احساس گردید . کهربا ، موم ، شیشه از جمله اولین [...]