در حال نمایش 2 نتیجه

35,500 تومان

مسائل ” سبز ” برای تصمیم گیرندگان شرکت به طور فزاینده ای اهمیت یافته است، زیرا شرکت ها با حساسیت عمومی ، قوانین سختگیرانه و افزایش فشار ذینفعان برای حفظ محیط طبیعی روبرو هستند (Banerjee et al. 2003; Hult 2011; Maignan and Ferrell 2004). تعداد بیشتری از مشتری ها نیز شروع به تغییر سلایق خود [...]

24,500 تومان

حل خودکار مسئله با یک کامپیوتر دیجیتالی ، جست و جوی مداوم محققان در ریاضیات ، علم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر بوده است .اکثر مشکلات پیچیده (هم چنین مشکلات NP) نمی توانند با استفاده از روش های دقیق و برشمردن همه ی راه حل های ممکن  و جست و جوی برای بهترین راه حل (مقدار [...]