نمایش دادن همه 3 نتیجه

14,500 تومان

سازمان های معاصر در سیستم های سازمانی، از جمله سیستم های ERP بیشتر سرمایه گذاری کرده و رشد بالای این سرمایه گذاری ها قابل پیش بینی است. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) نقش بحرانی در عملکرد و بقای سازمان ایفا می کنند (Liang and Xue 2004). داونپورت (2000) بر پتانسیل سیستم های ERP [...]

28,800 تومان

افزایش تخصص و تقسیم کار در اقتصاد امروز، منجر به ظهور مدل های کسب و کار باز در بسیاری از صنایع شده است. نمونه‌ای از مدل های کسب و کار باز، شرکت‌هایی هستند که بر ارائه‌دهندگان خدمات خارجی در ارائه راه‌ حل‌‌های جامع تکیه دارند. به طور کلی، از آنجا که مدل کسب و کار [...]

19,500 تومان

در سال های اخیر ، تجزیه و تحلیل قیمت ها در بخش حمل و نقل هوایی بر روی پراکندگی قیمت گذاری بهینه در راستای توسعه حاصل شده در مدیریت عملکرد ، متمرکز شده است. این تجزیه و تحلیل شکل تکامل یافته ی اولین مطالعات اسمیت ، لیمکالر و داررو (1992) یا Botimer ( 1996) است [...]