نمایش یک نتیجه

27,500 تومان

گام های تصادفی مکانیسم های مسیریابی شبکه اند که به طور گسترده مطالعه شده و در دامنه وسیع زمینه ها به کار رفته اند: فیزیک، ریاضیات، اصول پویا جمعیت، بیوانفورماتیک، و غیره. آنها تا حدودی در هر نقطه مسیر گره بعدی را به طور یکنواخت و تصادفی در بین همسایگی های گره فعلی انتخاب می [...]